تاریخ : دوشنبه 3 آذر‌ماه سال 1393 | 11:39 ب.ظ | نویسنده : گوهر پارسی

در متن زیر گروه های اسمی رابیابید و هسته ی هریک را مشخص کنید.

انسان ، موجودی اجتماعی است و جامعه ، هنجارهای فرهنگی ، سنّت های اعتقادی و ارزش های خاصی دارد

پاسخ را در ادامه مطب ببینید.

 

 


پاسخ تمرین ۲          فعالیت های نوشتاری           صفحه ۵۳          فارسی هشتم

گروه اسمی

هسته

وابسته

وابسته

انسان

انسان

-

-

-

-

موجودی اجتماعی

موجود

ی

اجتماعی

نشانه نکره

صفت بیانی

جامعه

جامعه

-

-

هنجارهای فرهنگی

هنجار

ها

فرهنگی

نشانه جمع

صفت بیانی

سنت های اعتقادی

سنت

ها

اعتقادی

نشانه جمع

صفت بیانی

ارزش های خاصی

ارزش

ها

خاص

ی

نشانه جمع

صفت بیانی

نشانه نکره

.
گوهر پارسی